japanese  > english

Upcoming Exhibiton

2021

→ Atsunobu Katagiri x Tomoaki Akasaka  BY THE WINDOW  2021.01.23.(sat) - 01.31.(sun)

 

 

Exhibition Archives

2020

→ Tomoaki Akasaka  salmon run  2020.12.05.(sat) - 12.20.(sun)

 

2019

→ Hidefumi Koike  The family of Seto Inland Sea 2019.11.22.(fri) - 12.08.(sun)

→ Takuya Ooishi  Skin of the city 2019.07.19.(fri) - 07.21.(sun) & 07.26.(fri) - 07.28.(sun)

 

2018

→ Kazuma Obara  Stolen Father 2019.09.15.(sat) - 09.21.(fri)

 

2017

→ Leo Pellegatta The ARK, the CRANE " the TURTLE 2017.05.06. (sat) - 05.15. (mon)
→ Kazuma Obara Silent Histories 2017.03.10. (fri) - 03.20. (mon)

 

2016

→ Tomoaki Akasaka PASSAGE TO HAIDAGWAII 2016.09.23. (fri) - 10.09. (sun)
→ Yo Hemmi Hojyo Naru Gekai 2016.03.26. (sat) - 04.04. (mon)

 

2015

→ Mizuho Ishida x Tomoaki Akasaka Uisce Agus Cloch 2015.05.23. (sat) - 05.31. (sun)

2013

→ Kazuma Obara 3.11. Invisible 2013.02.22. (fri) - 02.24. (sun)

 

2012

→ Chiho Nakamura Tokko-Bana 2012 2012.08.03. (fri) - 08.09. (thu)
→ Chihiro Minato Dog of Columbus 2012.04.14. (sat) - 04.29. (sun)
→ Kazuma Obara 3.11. 2012.03.10. (sat) - 04.01. (sun)

 

2011

→ Tomoaki Akasaka Ainu Portrait 11.01. (tue) - 11.21. (mon)
→ Shingo Wakagi Taiwan Totem - Song for home 07.16. (sat) - 07.24. (sun)
→ Kazuma Obara East Japan Earthquake 3.11. 06.18. (sat) - 07.03. (sun)
→ Toshinori Arai  Editor at Work - SWITCH PHOTOGRAPHS 03.19. (sat) - 04.10. (sun)

 

2010

→ Takafumi Yamainishi Faaantasic★India 12.10. (fri) - 12.26. (sun)
→ Leonardo Pellegatta Il Circo 05.07. (fri) - 05.16. (sun)
→ Takafumi Yamanishi Uninstall 04.10. (sat) - 04.25. (sun)

 

2009

→ Hidefumi Koike Everlasting Water 12.12. (sat) - 12.23. (wed)
→ Tomoaki Akasaka El Camino 11.20. (fri) - 12.02. (wed)
→ Takeshi Ijima Chord 09.18. (fri) - 09.27. (sun)
→ Tomoaki Akasaka The Myth 09.04. (fri) - 09.15. (tue)